English

ภาษาไทย

รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา เชียงใหม่

บริการแปลภาอังกฤษ-ไทย และไทยเป็นภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ ราคามาตรฐานและประหยัด ราคายุติธรรมที่สุด

ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ ศูนย์แปลภาษาเซน ต้า แคร์ เป็นแหล่งรวมนัก แปลเอกสารมืออาชีพเปี่ยม ประสบการณ์จาก หลายสาขา จากผู้ที่มีประสบการณ์

ศูนย์การแปลภาษาเซนต้า แคร์ รับแปลเอกสารและรับรองเอกสาร สำคัญ ทุกประเภท ทุกภาษา บริการ รับแปลเอกสาร ของศูนย์การแปลภาษาครอบคลุม บริษัท องค์กรขนาดใหญ่ เล็ก บุคคลธรรมดา และนักเรียน นักศึกษา แปลเอกสารราชการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถานที่ให้บริการแปลเอกสารของเรา อยูในทำเลที่ดี ตามความสะดวกของลูกค้า เราทำงานแปลเป็นอาชีพ แล้วเสริมด้วยบริการแปล ทำให้ดูแลลูกค้าได้อย่างแท้จริง มีทีมที่แข็งแกร่งเป็นของตนเอง รองรับความต้องการ ของท่านได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร มีงานแปลเอกสารมากน้อยเพียงใด ติดต่อเราได้ ศูนย์รับแปลภาษาของเรายินดีให้คำปรึกษา

เราเป็นบริษัทที่ใช้ชื่อว่าเป็นบริษัทจำกัด เริ่มดำเนินการในปี 2550 จากการรับงานแปลเอกสาร เป็นหนึ่งในบริษัทแปลเอกสาร และให้บริการด้านภาษาครบวงจร "ที่มีงานมากที่สุด" ในประเทศ มีนักแปลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านภาษาและมี คุณภาพในสังกัดนับร้อย เรามั่นใจว่า เราให้บริการท่านได้อย่างครบวงจร ศูนย์แปลเอกสาร เซนต้า แคร์ จะเน้นเน้นรับแปลเอกสาร ด้วย คุณภาพ เราจดทะเบียนเป็น บริษัทแปลเอกสาร มีที่อยู่ตัวตนแน่นอน มีขีดความสามารถในการแปลงานได้หลากหลายประเภท รับแปลเอกสารราชการ แปลหนังสือรบรองบริษัท แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารคู่มือ แปลงานวิชาการ แปลเอกสารทำวีซ่า และเอกสารต่างๆ จำนวนมากในแต่ละปี มีลูกค้าที่เรารับแปลเอกสาร ตั้งแต่บริษัท จนถึงบุคคลธรรมดา เรากล้าบอกกับท่านว่า บริการของ ศูนย์แปลภาษาเซนต้า แคร์ มีมาตรานสูง ที่สุด ประสบการณ์สูงที่สุด และดีที่สุด งานแปลเอกสารต้องเน้นคุณภาพ บริการ และความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นพันธกิจสูงสุดของเราตลอดมา รับแปลงานทุกประเภทจากประสบการณ์ของเรา

เราแปลงานในหลากหลายธุรกิจ เช่น ในเชิงพาณิชย์ โฆษณา สิ้งแวลล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกา เป็นต้น

ครบทุกประเภทของการแปล อังกฤษ-ไทย , ไทยอังกฤษ เชียงใหม่

-เอกสารที่ใช้แปลในงานราชการ บัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/ใบเปลี่ยนชื่อ/ใบเปลี่ยนนามสกุล/หนังสือรับรองความโสด /ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ /เอกสารทางทหาร/มรณบัตร/ใบอนุญาติจัดหางานไปต่างประเทศ/ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และใบขับขี่รถจักรยานต์

-เอกสารทางธุรกิจ เอกวานจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทเช่น ใบทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์/รายชื่อบัญชีผู้ถือหุ้น/ภพ.20/งบการเงิน/รายงานการประชุม/ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน/จกหมายทางธุรกิจ/แผนการตลาด/แผ่นพับโฆษณาต่างๆ/คู่มือการปฎิบัติงาน/รายละเอียดบนแพ็คเก็จและบรรจะภัณฑ์/งานสิจัย

-เอกสารทางด้านการศึกษา ปริญญาบัตร/ทรานสคริปทุกระดับชั้น/หนังสือรับรองการศึกษา/ใบประกาศวิชาชีกต่างๆ /รายงาน/บทเรียนจากหนังสือ/งานวิจัยต่างๆ /จดหมายสมัครงาน/การเขียน Resume/จดหมายสมัครงาน เป็นต้น

-เอกสารทางด้านวีซ่า รับกรอกและแปลเอกสารการทำวีซ่า ทางในอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มต่างๆ การแปลเอกสารรายได้

หนังสือรับรองรายได้ หนังสือรับรองการทำงานเพื่อใช้สมัครการทำวีซ่า แปลเอกสารรับรองที่อยู่ แปลเอกสารรับรองความสัมพันธ์ เป็นต้น

บริการตรวจทานและขัดเกลาคำศัพท์ และไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ที่ต้องการตรวจทานงานก่อนส่งอาจารย์เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนนำผลงานส่ง ไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ บทความจากหนังสือ รายงานต่างๆ เป็นต้น

บริการรับแปลเอกสาร และบริการด้านภาษาอังกฤษ-ไทย ไทยอังกฤษ เชียงใหม่


บริการรับรองการแปล

บริการแปลและเดินเรื่องรับรองการแปลจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ

-บริการรับรองการแปลจากผู้เชี่ยวชาญ การแปลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม รับรองด้านเอกสาร รับรองเอกสารโดยบริษัทมหาชนโดยทนายความ

-รับรองเอกสารจากบริษัทแปลของเรา โดยมีตราปั้มของบริษัท รับรอง

ติดต่อศูนย์การแปลเอกสารเซนต้า แคร์

บริษัทเซนต้า แคร์ จำกัด

8/39 หมู่ 1 ช่างเคี่ยนซอย 8 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

Contact

AddressCenta-Care Learning Company
99/53 Moo 1 Moo Baan Rin, Huay Kaeo Road, Changpuak Sub-district , Maung District , chiang Mai 50300 Thailand, Chiang Mai 50200
E-Mail[email protected]
E-Mail & MSN[email protected]
Phone(+66) 0861832838 or (+66) 0819920181
Skypepatrickthailand   My status
neiltourguide/+66819920181
patrickthailand/+66861832838
[email protected]
https://www.facebook.com/neiltourguide
+66861832838/learningschool
Or use ourContact Form