ประกันกับอลิอันซ์ อยุธยา เชียงใหม่

รับทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ที่เชียงใหม่

ประกันที่ดี ที่ถูกที่สุดในเชียงใหม่

ผมเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เชียงใหม่ ของบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ได้รับหมายเลขตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามลิขสิทธ์ของกระทรวงพาณิชย์ ของประเทศไทย

บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา –เป็นบริษัทที่ร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดและบริษัทอลิอันซ์ จากประเทศเยอรมัน เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มั่นคงและเติบโตในประเทศไทยเกือบ 20 ปี โดยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 350 โรงพยาบาลแห่ง ทั่งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงคลินิกบางแห่งด้วย เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีมาตรฐานสูงในประเทศไทย

บริษัทกรุงไทย-แอกซ่าจำหน่ายระบบประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันแบบอื่นอีกมากมาย เป็นบริษัทประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ เป็นบริษัทที่ให้ชำระเบี้ยในราคาที่ถูก เป็นราคาคนไทยที่ไม่แพง ราคาถูก และครอบคลุมค่ารักษา หรือผลประโยชน์ให้มากที่สุด ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้

ประกันสุขภาพของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา – เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่อง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เงินฝาก (ที่เชียงใหม่) เราให้ความคุ้มครองรักษาถึง 5 ล้านบาทหรือตามแผนการรักษาที่ลูกค้าได้เลือกไว้ เราจ่ายค่ารักษาส่วนเกินค่าการรักษา ให้กับลูกค้ามากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเรารับร้องว่า ไม่มีบริษัทไหนจ่ายส่วนเกินค่ารักษาให้กับคุณ ซึ่งมีแต่บริษัทเราเท่านั้น อีกทั้งลูกค้าสามารถเลือกค่าเสียเวลาในการพักรักษาตัว เราสามารถให้คุณมากถึง สามพันบาทต่อวัน และให้คุณได้มากถึง 365 วัน เมื่อคุณรักษาตัวในโรงพยาบาล และที่สำคัญมากที่สุกก็คือ เงินที่ลูกค้าระเบี้ยประกัน 45 เปอร์เซ็นต์ บริษัทจะเก็บเป็นเงินออมทรัพย์ให้กับลูกค้าอีกด้วย

ประกันอุบัติเหตุ ลูกค้าสามารถเลือกประกันอุบัติเหตุ และสามารถเลือกวงเงินการรักษาได้มากถึง 3 ล้านบาท อีกทั่งลูกค้าสามารถเลือก ระบบประกันอุบัติเหตุพร้อมกับการฝากเงินออมได้อีกด้วย หรือลูกค้าสามารถเลือกระบบประกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หรือลูกค้าจะเลือกระบบประกันแบบทุกตัวรวมกันก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และเงินออม อีกด้วย และเมื่อลูกค้าต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลูกค้าสามารถเลือกค่าเสียเวลา มากสูงสุดถึงสามพันบาทอีกด้วย

ประกันการฝากเงิน เมื่อลูกค้าฝากเงินกับเรา ลูกค้าสามารถได้รับเงินคืนมากสูงสุดถึง 185 เปอร์เซ็นต์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่เราจะมอบให้ ลูกค้าสามารถฝากเงินและซื้อประกันอุบัติเหตุไปด้วยกันได้

บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ให้ความคุ้มครองลูกค้าได้ทั่วโลก ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย รวมถึงคลินิกสัญญาที่ร่วมกับบริษัท เราจะมีระบบบริการลูกค้า 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยการบริการที่เป็นแบบครอบครับและเป็นกันเอง

***ลูกค้าสามารถปรึกษาการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ในเชียงใหม่ ทุกรูปแบบกับผมได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือติดต่อผมใน

ระบบแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ ได้ ตามที่แบบติดต่อที่ผมได้ได้ฝากไว้หรือเบอร์โทร 086-1832838 , 081-9920181