รับแปลภาษา แปลเอกสาร ศูนย์แปลเอกสาร ราคาถูกที่สุด เชียงใหม่

                      รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร ศูนย์รับรองเอกสาร เชียงใหม่

 

บริการแปลภาอังกฤษ-ไทย และไทยเป็นภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ ราคามาตรฐานและประหยัด ราคายุติธรรมที่สุด

ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ ศูนย์แปลภาษาเซน ต้า แคร์ เป็นแหล่งรวมนัก แปลเอกสารมืออาชีพเปี่ยม ประสบการณ์จาก หลายสาขา จากผู้ที่มีประสบการณ์ ( มีเจ้าของภาษาเป็นคนรับรอง )

ในราคามาตราฐาน ราคาคนไทย ราคาถูกที่สุด ราคามาตรฐานที่สุด  เราการันตรี เน้นความถูกต้องของเอกสาร

   ศูนย์การแปลภาษาเซนต้า แคร์ รับแปลเอกสารและสำคัญ ศูนย์รับรองเอกสาร ทุกประเภท ทุกภาษา บริการ รับแปลเอกสาร ของศูนย์การแปลภาษาครอบคลุม บริษัท องค์กรขนาดใหญ่ เล็ก บุคคลธรรมดา และนักเรียน นักศึกษา แปลเอกสารราชการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถานที่ให้บริการแปลเอกสารของเรา อยูในทำเลที่ดี ตามความสะดวกของลูกค้า เราทำงานแปลเป็นอาชีพ แล้วเสริมด้วยบริการแปล ทำให้ดูแลลูกค้าได้อย่างแท้จริง มีทีมที่แข็งแกร่งเป็นของตนเอง รองรับความต้องการ ของท่านได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร มีงานแปลเอกสารมากน้อยเพียงใด ติดต่อเราได้ ศูนย์รับแปลภาษาของเรายินดีให้คำปรึกษา

   เราเป็นบริษัทที่ใช้ชื่อว่าเป็นบริษัทจำกัด เริ่มดำเนินการในปี 2550 จากการรับงานแปลเอกสาร เป็นหนึ่งในบริษัทแปลเอกสาร และให้บริการด้านภาษาครบวงจร “ที่มีงานมากที่สุด” ในประเทศ มีนักแปลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านภาษาและมี คุณภาพในสังกัดนับร้อย เรามั่นใจว่า เราให้บริการท่านได้อย่างครบวงจร ศูนย์แปลเอกสาร เซนต้า แคร์ จะเน้นเน้นรับแปลเอกสาร ด้วย คุณภาพ เราจดทะเบียนเป็น บริษัทแปลเอกสาร มีที่อยู่ตัวตนแน่นอน มีขีดความสามารถในการแปลงานได้หลากหลายประเภท รับแปลเอกสารราชการ แปลหนังสือรบรองบริษัท แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารคู่มือ แปลงานวิชาการ แปลเอกสารทำวีซ่า และเอกสารต่างๆ จำนวนมากในแต่ละปี มีลูกค้าที่เรารับแปลเอกสาร ตั้งแต่บริษัท จนถึงบุคคลธรรมดา เรากล้าบอกกับท่านว่า บริการของ ศูนย์แปลภาษาเซนต้า แคร์ มีมาตรานสูง ที่สุด ประสบการณ์สูงที่สุด และดีที่สุด งานแปลเอกสารต้องเน้นคุณภาพ บริการ และความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นพันธกิจสูงสุดของเราตลอดมา รับแปลงานทุกประเภทจากประสบการณ์ของเรา

                                                                                                        

เราแปลงานในหลากหลายธุรกิจ เช่น ในเชิงพาณิชย์ โฆษณา สิ่งแวลล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา เป็นต้น

ครบทุกประเภทของการแปล อังกฤษ-ไทย , ไทย-อังกฤษ เชียงใหม่

-เอกสารที่ใช้แปลในงานราชการ บัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/ใบเปลี่ยนชื่อ/ใบเปลี่ยนนามสกุล/หนังสือรับรองความโสด /ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ /เอกสารทางทหาร/มรณบัตร/ใบอนุญาติจัดหางานไปต่างประเทศ/ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และใบขับขี่รถจักรยานต์

-เอกสารทางธุรกิจ เอกวานจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทเช่น ใบทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์/รายชื่อบัญชีผู้ถือหุ้น/ภพ.20/งบการเงิน/รายงานการประชุม/ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน/จกหมายทางธุรกิจ/แผนการตลาด/แผ่นพับโฆษณาต่างๆ/คู่มือการปฎิบัติงาน/รายละเอียดบนแพ็คเก็จและบรรจะภัณฑ์/งานสิจัย

-เอกสารทางด้านการศึกษา ปริญญาบัตร/ทรานสคริปทุกระดับชั้น/หนังสือรับรองการศึกษา/ใบประกาศวิชาชีพต่างๆ /รายงาน/บทเรียนจากหนังสือ/งานวิจัยต่างๆ /จดหมายสมัครงาน/การเขียน Resume/จดหมายสมัครงาน เป็นต้น

-เอกสารทางด้านวีซ่า รับกรอกและแปลเอกสารการทำวีซ่า รับรองวีซ่า ทางในอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มต่างๆ การแปลเอกสารรายได้

หนังสือรับรองรายได้ หนังสือรับรองการทำงานเพื่อใช้สมัครการทำวีซ่า แปลเอกสารรับรองที่อยู่ แปลเอกสารรับรองความสัมพันธ์ เป็นต้น

บริการตรวจทานและขัดเกลาคำศัพท์ และไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ที่ต้องการตรวจทานงานก่อนส่งอาจารย์เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนนำผลงานส่ง ไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ บทความจากหนังสือ รายงานต่างๆ เป็นต้น

บริการรับแปลเอกสาร ศูนย์รับรองเอกสาร และบริการด้านภาษาอังกฤษ-ไทย ไทยอังกฤษ เชียงใหม่

 • แปลเอกสารราชการ — บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง ทุกประเภท รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองทนาย กระทรวงยุติธรรม โนตารี่ พับลิค (Notary Public) และอื่นๆ ทุกประเภท
 • แปลเอกสารเฉพาะทาง — รับแปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • แปลสัญญา – แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ แปลสิทธิบัตร ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร
 • จัดหาล่าม — บริการจัดหาล่ามภาษาหลักๆ ล่ามแปลสด ล่ามงานสัมนา ล่ามรับรองแขกต่างชาติ ล่ามนำเที่ยว ล่ามเพื่อใช้ในสถานนีตำรวจ เป็นต้น
 • บริการเขียน resume — บริการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) รับเขียน resume, เขียน essayหริอ statement of purpose สำหรับสมัครงาน เรียนต่อ รวมถึงจดหมายประเภทอื่นๆ ทุกประเภท
 • แปลโฆษณา – แปลซับไตเติ้ลหนัง ละคร โบรชัวร์ ลงเสียง พากษ์เสียง แปลเว็บไซต์ presentation นำเสนอผลงาน ทำตัวอักษร Art Work หรือ Desktop Publishing
 • แปลงานวิจัย – แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าวต่างประเทศ บทความวิชาการ journal จากต่างประเทศ ทุกภาษา
 • แปลจดหมาย – แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ หาคู่ต่างชาติ ให้คำปรึกษาการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และแปลเอกสารอื่นๆ
 • แปลรายการอาหาร – แปลรายการอาการไทย-อังกฤษ, อาหารไทย-อังกฤษ ด้วยภาษาสากลเข้าใจง่าย, รายการเครื่องดื่ม
 • รับแปลเอกสารประกอบการทำวีซ่า – รับแปลเอกสารการทำว๊ซ่าม กรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า ในวีซ่าประเทศอเมริกา ประเทศในกลุ่มเชงเก้น วีซ่าในประเทศออสเตรเลีย กับผู้ที่มีประสบการณ์      

-บริการรับรองการแปล ศูนย์รับรองเอกสาร เชียงใหม่

บริการแปลและเดินเรื่องรับรองการแปลจากกรมการกงสุล ในเชียงใหม่ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ

-บริการรับรองการแปลจากผู้เชี่ยวชาญ การแปลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม รับรองด้านเอกสาร รับรองเอกสารโดยบริษัทมหาชนโดยทนายความหรือ การบริการด้านรับรอง เอกสารของโนตารี พับลิค Notary Public หรือ Notarial services Attorney ในเชียงใหม่

-รับรองเอกสารจากบริษัทแปลของเรา โดยมีบริษัทแปล ตามกฎหมายรับรอง

ฟรี ฟรี ฟรี

-ฟรี รับและจัดส่งเอกสารฟรีในตัวเมืองเชียงใหม่

– ฟรีจัดส่ง EMS ทั่วประเทศไทย

-ฟรี บริการ ตีราคาก่อนเริ่มทำการแปล

-ฟรี รับแก้ไขเอกสาร  

-ฟรี รับรองสำเนาเอกสาร

ติดต่อศูนย์การแปลเอกสารเซนต้า แคร์ จำกัด

 • Email: [email protected]
  https://www.facebook.com/Centa-Care-Thailand
 • Office phone: 053-892-191 (TT&T ) 052-019463 ( True ) เวลาที่สามารถติดต่อ 09.00-17.00 น.
 • 081-992-0181 ( DTAC ) , 082-780-2118 (DTAC), ตลอด 24 ชั่วโมง
 • Line ID: learningschool หรือ spacecopper
 • Whatsapp: learningschool/+66 819920181
 • Wechat: learningschool

บริษัทเซนต้า แคร์ จำกัด

8/39 หมู่ 1 ช่างเคี่ยนซอย 8 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300